Taking too long? Close loading screen.
skip to Main Content
Popular

It’s all in your gut : สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้

ใครเป็นบ้างคะ ที่เช้าตื่นมาแล้วไม่ได้ถ่ายทุกวัน และเราก็ปล่อยผ่านไป ต้องรีบแต่งหน้าทำผมไปทำงาน
Health Hub

It’s all in your gut : สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้

ใครเป็นบ้างคะ ที่เช้าตื่นมาแล้วไม่ได้ถ่ายทุกวัน และเราก็ปล่อยผ่านไป ต้องรีบแต่งหน้าทำผมไปทำงาน

เตรียมตัวก้าวเข้าสู่วัยทองยังไงโดยไม่ต้องใช้ฮอร์โมน

ผู้หญิงวัยทอง(MENOPAUSE) เป็นวัยของผู้หญิงที่มีอายุในช่วง 40-59 ปี ซึ่งอยู่ระหว่างวัยเจริญพันธุ์และวัยผู้สูงอายุ เป็นวัยที่ความสามารถในการผลิตฮอร์โมนเพศลดน้อยลง

การปรับสมดุลการใช้ชีวิตในยุคสมัยนี้

ผู้คนยุคนี้ใช้เวลาอยู่กับการแข่งขันกันทำงาน เรียนหนังสือ ทำมาหากิน เราเติบโตขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายมากมายที่มาพร้อมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
×Close search
Search